OM kabo

Klätteranläggningars branschorganisation, KABO, bildades i november 2014.

Det är ett gemensamt initiativ till en medlemsdriven intresseorganisation med bland annat syftet att ge stöd till organisationer som erbjuder inomhusklättring i någon form – från kommersiell klätteranläggning till föreningar med klättervägg som en del av mycket annat. 

KABO arbetar också tillsammans med Svenska Klätterförbundet i frågor där vi, medlemsanläggningarna, har kompetens och resurser rörande vår kärnverksamhet.

KABO vill ena alla Sveriges inomhusanläggningar, stora som små, i arbetet med att utveckla inomhusklättersporten.

Att skapa kontakter och samverka med andra aktörer i branschen, som ex. leverantörer av klätternära produkter, är därför också en viktig del i branschorganisationens arbete.