KABOS STYRKA –
MEDLEMMARNA

Varje medlem är viktig för KABO.

Som medlem kan du ta del av samordning kring regelverk och ordningsfrågor, säkerhetsinformation, få stöd och hjälp med hantering av risker, användandet av gemensamma utbildningsnormer samt mycket mer.

Medlemmar erbjuds också att ingå i en särskild försäkring som KABO tecknar.

Försäkringen omfattar medlemmarnas klätterverksamhet inomhus.

Ditt stöd och bidrag som medlemsorganisation gör det möjligt att bedriva utvecklings- och förbättringsarbete till förmån för hela branschen. Din organisation är med och skapar enhetlighet och framgång och ditt bidrag påverkar framtidens klättring.

AKTUELLA medlemmar

KABO är idag representerat av medlemmar i Falun, Göteborg, Jönköping, Malmö, Norrköping, Stockholm, Umeå, Uppsala, Västervik, Växjö och Östersund.