VI UTVECKLAR OCH FRÄMJAR INOMHUSKLÄTTRING

KABO vill ena alla Sveriges inomhusanläggningar, stora som små, i arbetet med att utveckla inomhusklättersporten.

Vi samarbetar med företag och varumärken som delar visionen att främja inomhusklättringen i Sverige.

Medlem

KABO är idag representerat av medlemmar i Falun, Göteborg, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala, Västervik, Växjö och Östersund.

OM kabo

KABO vill ena alla Sveriges inomhusanläggningar, stora som små, i arbetet med att utveckla inomhusklättersporten.

Coronaviruset

Information relaterad till KABO:s verksamhetsområde.